مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسن
نام خانوادگی:آل عصفور
پست الکترونیک:halasfoor116@hotmail.com
آدرس وب سایت:http://www.al-asfoor.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی

زندگی نامه

اینجانب حسن احمد الشیخ خلف آل عصفور به سال 1972م در شهر منامه پایتخت بحرین به دنیا آمدم و در میان خاندان علمی آل عصفور که تقریبا سیصد سال ریاست علمی مردم را به عهده داشت، بزرگ شدم. این خاندان دانشمندان بزرگی را تحویل جامعه نموده است. شیخ یوسف بحرانی نویسنده کتاب "الحدائق الناضره" و برادرزاده اش، شیخ حسین، مرجعیت دینی مردم بحرین، قطیف و احساء، سواحل جنوبی ایران و بصره را به عهده داشته اند. این خاندان علاوه بر شهرت علمی، تا پنجاه سال قبل، در قضاوت و اقامه حدود شرعی نیز معروف بودند. در بحرین، تحصیلات آکادمی را تا مرحله دبیرستان ادامه دادم. همزمان با آن، در منطقه وسطی نماز و احکام شرعی را به کودکان یاد می دادم. همچنین یک کتابفروشی جهت فروش کتابهای دینی و علمی و نوارهای صوتی و تصویری، ارسالی از ایران را اداره می کردم. سپس خداوند متعال درهای نور را به رویم گشود و به من توفیق فراگیری علوم دینی را عطا فرمود، در سال 1992م به حوزه علمیه قم آمدم و مقدمات را نزد شیخ عادل، شیخ ناصر، شیخ عبدالشهید و دکتر ایروانی فرا گرفتم. دروس را نزد شیخ محمد باقر ایروانی، شیخ حسن جوهری، شیخ صادق سیبویه، شیخ محمد قائینی، سید عادل علوی و سید محمد رضا تبریزی فرا گرفتم. سپس در درس شیخ باقر ایروانی و شیخ جعفر سبحانی شرکت کردم. و نیز دروس خارج فقه و اصول شیخ حسن نجاتی،‌ شیخ محمد سند، سید احمد مددی، خارج شیخ وحید خراسانی و سید صادق روحانی حاضر شدم. اکنون در درس خارج شیخ وحید خراسانی به تحصیل اشتغال دارم. از سال 1992م تاکنون در حوزه علمیه قم مشغول تحصیل هستم و در کنار تحصیل، به تدریس علوم اسلامی نیز مشغول هستم.